Wildemaetstraat kavel 1, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2581

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
24-12-2019
Einddatum
04-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Wildemaetstraat kavel 1, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2581 (binnengekomen 18 december 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.