Wijzigingsplan ‘De Rietkraag 19’ en verleende omgevingsvergunning bedrijfsgebouw onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8082AA 19
Publicatiedatum
28-05-2019
Einddatum
09-07-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 5 maart 2019 ongewijzigde vastgestelde wijzigingsplan ‘De Rietkraag 19’ onherroepelijk is geworden. Daarnaast is de omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsgebouw onherroepelijk geworden.

De wijziging van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Broeklanden 2015” maakt het mogelijk om op het perceel De Rietkraag 19 een bedrijfsgebouw te realiseren, bedoeld voor een combinatie van bedrijvigheid en een zelfstandig administratiekantoor. Hiervoor is gebruik gemaakt van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.

Voor het plan is de coördinatieregeling Wro Elburg 2016 toegepast. Dat betekent dat het ontwerp en vaststelling van de wijziging van het bestemmingsplan en het ontwerp en vaststelling van de omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage hebben gelegen.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:

Elburg, 28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht