Wet milieubeheer Bekendmaking melding V.O.F. A. en A. van Loo

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084PG 6
Publicatiedatum
10-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: V.O.F. A. en A. van Loo, Rozenbergerweg 6, 8084 PG ‘t Harde
De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het verwijderen van het mestbassin / de mestsilo

Voornoemde meldingen zijn in de periode van 11 september 2019 tot 23 oktober 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht