Wet milieubeheer Bekendmaking melding HACO Automotive

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081HC 12
Publicatiedatum
10-09-2019
Einddatum
23-10-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:

 

HACO Automotive, t.a.v. de heer J. Cornelisse, J.P. Broekhovenstraat 12, 8081 HC Elburg

 

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

  • Opslaan en overslaan van bodembedreigende goederen
  • Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank
  • Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking
  • Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen
  • Lassen van metalen
  • Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere  gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Voornoemde meldingen zijn in de periode van 11 september 2019 tot 23 oktober 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

 

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

 

Uitgelicht