Wet milieubeheer Bekendmaking melding G.v.W. bestrating grondwerk

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085PL 9
Publicatiedatum
23-07-2019
Einddatum
03-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:

G.v.W. bestrating grondwerk, Huisdijk 9, 8085 PL Doornspijk

 

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

Het opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond

Het opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse tank

Uitgelicht