Wet milieubeheer Bekendmaking melding A.V.S. Machineverhuur

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8085RG 15
Publicatiedatum
30-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:

 

A.V.S. Machineverhuur, t.a.v. de heer A. van Spijkeren, Haerderweg 15, 8085 RG Doornspijk

 

De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

  • Het uitbreiden van een opslagloods

 

Voornoemde melding is in de periode van 31 juli 2019 tot 11 september 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

 

 

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht