Westerwalstraat 30B, 8081 CC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CC 30
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Westerwalstraat 30B, 8081 CC Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Westerwalstraat 30B, 8081 CC Elburg (verzonden 7 juli 2020)
Activiteit(en) Bouwen en monument: het verbouwen van het pand.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.