Weitakkerstraat 2, 8081 XX Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081XX 2
Publicatiedatum
23-06-2020
Einddatum
04-08-2020
Kaart behorende bij: Weitakkerstraat 2, 8081 XX Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Weitakkerstraat 2, 8081 XX Elburg (binnengekomen 16 juni 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van 14 haagbeuken.
 

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.