Weigering omgevingsvergunning: Havenkade 31, 8081 GR Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8081GR 31
Publicatiedatum
24-06-2021
Einddatum
05-08-2021
Kaart behorende bij: Weigering omgevingsvergunning: Havenkade 31, 8081 GR Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

(verzonden 24 juni 2021)
Activiteiten Monument en Bouwen: het plaatsen van een terrasafscheiding

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.