Weigering Zuiderwalstraat 19, 8081 CD Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8081CD 19
Publicatiedatum
30-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Weigering Zuiderwalstraat 19, 8081 CD Elburg (verzonden 25 juli 2019)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een airbnb op het perceel.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht