Weidevogellaan 127, 8081 ZW Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081ZW 127
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Weidevogellaan 127, 8081 ZW Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Weidevogellaan 127, 8081 ZW Elburg (binnengekomen 15 april 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.