Weg over de Plaats 2, 8085 RM Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RM 2
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Weg over de Plaats 2, 8085 RM Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Weg over de Plaats 2, 8085 RM Doornspijk (binnengekomen 14 december 2020)
Activiteit Bouwen: het verbouwen van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.