W.L. Bakker, Nagelhoudsweg 7A-9, 8084 PM ‘t Harde

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084PM 7
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
W.L. Bakker, Nagelhoudsweg 7A-9, 8084 PM ‘t Harde

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het wijzigen van de bovenbouw van de ligboxenstal

Voornoemde melding is in de periode van 20 mei 2020 tot 1 juli 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.