Vrijheid 14, 8081 PJ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081PJ 14
Publicatiedatum
28-05-2019
Einddatum
09-07-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vrijheid 14, 8081 PJ Elburg (binnengekomen 20 mei 2019)
Activiteit Bouwen: het gedurende een jaar verlengen van de termijn van de verleende vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een opslagruimte.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht