Voorgenomen verkeersbesluit instellen bebouwde kom De Kopse Waard

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081PA 1
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Voorgenomen verkeersbesluit instellen bebouwde kom De Kopse Waard

Beschrijving

De gemeente Elburg ontwikkelt nabij de Elburgerbrug het gebied De Kopse Waard. Dit gebied moet - naast de huidige 4 woningen - 5 nieuwe woningen, een recreatiegebied, een vernieuwde botenhelling en een boulevard gaan bevatten. Daarmee krijgt dit gebied een activiteitendichtheid die meer past bij een bebouwde kom dan bij het buitengebied. Verder vraagt deze concentratie van activiteiten dat het wenselijk is hier een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen. Het zuidelijk deel van De Kopse Waard is bedoeld voor de botenhelling en haar gebruikers. De beschikbare ruimte is daarvoor volledig nodig, en biedt geen ruimte (meer) aan langparkeren dat is gerelateerd aan activiteiten buiten het plangebied. Om hieraan invulling te geven, wordt in het plangebied een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 10 uur ingesteld. Deze tijdsduur is in het algemeen voldoende voor de dagrecreatie en voor bezoekers van de woningen. De bewoners parkeren op eigen terrein, waar de parkeerschijfzone uiteraard niet geldt.

U kunt tot en met 25 augustus 2020 het voorgenomen verkeersbesluit raadplegen door te klikken op “voorgenomen verkeersbesluit instellen bebouwde kom De Kopse Waard”. Wilt u uw zienswijze kenbaar maken dan kan dat tot en met 25 augustus 2020 bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Wanneer u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688688.
 

Bijlagen