Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Vale Ouwelaan/Eperweg ‘t Harde

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8084HC 81
Publicatiedatum
07-05-2019
Einddatum
18-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Een vooraankondiging wordt gegeven over de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het perceel van de voormalige Petraschool langs de Vale Ouwelaan/Eperweg in ’t Harde (artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening). Er wordt een bestemmingsplan voorbereid om ter plaatse woningbouw toe te staan ter vervanging van de inmiddels gesloopte Petraschool. Bedoeld bestemmingsplan zal te zijner tijd voor een ieder ter visie worden gelegd en de openbare voorbereidingsprocedure doorlopen. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met dhr. Haaksema van domein Ruimte. Op grond van artikel 1.3.1. lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt vermeld dat op dit moment geen stukken over dit voornemen ter inzage liggen, dat op dit moment geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en dat geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over dit voornemen.

Elburg, 7 mei 2019.

Uitgelicht