Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Doornspijk Waterlanden II

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Kaart behorende bij: Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Doornspijk Waterlanden II

Beschrijving

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Elburg bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor een nieuwe woningbouwlocatie in Doornspijk. Het plangebied hiervoor, Waterlanden II, ligt aan de noordwestzijde van het dorp en sluit aan op de Beekenkampweg en Dokter Bruinsweg. De locatie is als een zoekgebied voor nieuwe woningbouw aangegeven op de Visiekaart Doornspijk, die de gemeenteraad op 8 maart 2021 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de ontwikkeling van 35 tot 40 woningen. Het uitgangspunt is grondgebonden woningen, te weten vrijstaande woningen, twee-onder-een-kap- en rijwoningen.

Informatieavonden voor omwonenden en belangstellenden
In het kader van inwonerparticipatie vindt in de maanden april en mei overleg plaats met bewoners over de eerste, voorlopige ontwerpschetsen. Dit gebeurt:

  • In eerste instantie met de direct belanghebbenden die persoonlijk worden uitgenodigd voor de informatie- en inspraakavond op donderdag 15 april 2021. Dit is vanwege de coronamaatregelen een digitale bijeenkomst.
  • In tweede instantie voor andere belangstellenden. De aankondiging voor deze tweede avond publiceren wij op een later moment in deze krant.

Na afronding van het participatietraject gaan wij aan de slag met het ontwerpbestemmingsplan, en dergelijke. De publicaties hiervan volgen t.z.t. in de Huis aan Huis. U kunt dan op de gebruikelijke manier reageren. Op dit moment liggen nog geen stukken ter inzage om op te reageren. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met de heer J.H. Timmerman.