Vliersingel 12, 8082 CH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8082CH 12
Publicatiedatum
26-05-2020
Einddatum
07-07-2020
Kaart behorende bij: Vliersingel 12, 8082 CH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vliersingel 12, 8082 CH Elburg (verzonden: 20 mei 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een erfafscheiding op het zij-erf.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.