Vliersingel 12, 8082 CH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vliersingel 12, 8082 CH Elburg (binnengekomen 1 mei 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erfafscheiding op het zij-erf.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.