Vischpoortstraat 33, 8081 EP Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EP 33
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Vischpoortstraat 33, 8081 EP Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vischpoortstraat 33, 8081 EP Elburg (verzonden 11 februari 2021)
Activiteiten Bouwen, Monument en Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een escaperoom.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.