Vicariestraat 2, 8081 XK Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081XK 2
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Vicariestraat 2, 8081 XK Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vicariestraat 2, 8081 XK Elburg (binnengekomen 14 december 2020)
Activiteit Bouwen: het uitbreiden van de woning door middel van een nokverlegging.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.