Vervangen van Digitale Informatieborden diverse locaties.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
17-06-2021
Einddatum
29-07-2021
Kaart behorende bij: Vervangen van Digitale Informatieborden diverse locaties. Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Eperweg ‘t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4199; Oostelijke Rondweg Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 433; Zwolscheweg Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4262; Havenkade Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2626; Kerkdijk Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8637 (verzonden 17 juni 2021)
Activiteit Bouwen: het vervangen van de digitale informatieborden.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.