Verschillende locaties renoveren van de plantvakken aangevraagd gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Activiteit Kappen: het renoveren van de plantvakken. (binnengekomen 21 januari 2020)

  • Industriestraat ter hoogte van nummer 10, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4298.
  • Pluutstraat ter hoogte van nummers 17 en 23, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4042.
  • Schokkerstraat ter hoogte van nummers 58, 64 en 70.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.