Verschillende kapvergunningen verleend Gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
21-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Verschillende kapvergunningen verleend Gemeente Elburg (verzonden 5 december 2019):

  • Naast Bovenweg 82, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 5260. Activiteit Kappen: het kappen van een berk;
  • Begraafplaats Bovenweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3010: het kappen van drie grove dennen en een berk;
  • Naast Travertin 41, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8641: het kappen van een berk;
  • Huisdijk, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 6747: het kappen van een knotwilg;
  • Naast Havenstraat 5B, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummer 1722: het kappen van een linde.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.