Verschillende kapvergunningen gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084HV 12
Publicatiedatum
26-01-2021
Einddatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: Verschillende kapvergunningen gemeente Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 20 januari 2021)

  • Larixweg ter hoogte van nummer 12, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4017. Activiteit Kappen: het kappen van een fijnspar.
  • Kerkenland ter hoogte van nummers 34 tot 40, Elburg, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4135. Activiteit Kappen: het kappen van drie zomereiken, zes essen, acht zwarte elzen, een iep en een veldesdoorn.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.