Verschillende kapvergunningen gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Verschillende kapvergunningen gemeente Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

(verzonden 25 januari 2021)

  • Bovenweg ter hoogte van nummer 24, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 6472. Activiteit Kappen: het kappen van een berk en een zomereik.
  • Goorweg ter hoogte van nummer 3, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7329. Activiteit Kappen: het kappen van een populier.
  • Wildemaetstraat ter hoogte van nummer 5, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B. nummer 2580. Activiteit Kappen: het kappen van een rode esdoorn.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.