Verschillende kapvergunningen gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Kaart behorende bij: Verschillende kapvergunningen gemeente Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

  • Bovenweg 41 op de begraafplaats, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3010 (verzonden 21 december 2020) Activiteit Kappen: het kappen van een sierkers.
  • Singel in de groenstrook ter hoogte van nummer 28, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8921. Activiteit Kappen: het kappen van een berk.
  • Mergelstraat in de groenstrook ter hoogte van nummer 1, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9111. Activiteit Kappen: het kappen van een berk.
  • Prins Willem Alexanderlaan in de groenstrook ter hoogte van nummer 20, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8791. Activiteit Kappen: het kappen van een grove den.
  • Arent toe Boecoplaan  in de groenstrook ter hoogte van nummer 39, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4125. Activiteit Kappen: het kappen van een zomereik.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.