Verschillende kapvergunningen aangevraagd gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

  • Prins Willem Alexanderlaan, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8791 (binnengekomen 21 januari 2020) Activiteit Kappen: het kappen van een grove den.
  • Bovendwarsweg achter nummers 34 t/m 40,’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummers 2715 en 4017: het kappen van een zomereik, twee beuken, twee Amerikaanse eiken en twee lariksen.
  • Houtrustweg naast nummer 12, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9039: het kappen van een berk.
  • Bovenweg bij de parkeerplaats bij nummer 8, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8998: het kappen van een eik.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.