Verlengde Vaarbekerweg in omgeving begraafplaats ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk sectie E, nummer 3010

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PV 3
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Vaarbekerweg in omgeving begraafplaats ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk sectie E, nummer 3010 (binnengekomen 21 januari 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van negen berken, twee Amerikaanse eiken, vijf dennen en een spar.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.