Verlengde Schietweg 23, 8084 PL ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PL 23
Publicatiedatum
09-02-2021
Einddatum
23-03-2021
Kaart behorende bij: Verlengde Schietweg 23, 8084 PL ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Schietweg 23, 8084 PL ’t Harde (binnengekomen 2 februari 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een overkapping.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.