Verlengde Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085AP 76
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Verlengde Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Verlengde Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk (verzonden 6 november 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een oprit.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.