Verlengde Haerderweg naast 18, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7208

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Doornspijk E 7208
Publicatiedatum
30-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Haerderweg naast 18, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7208 (binnengekomen 4 juli 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van diverse bomen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht