Verlengde Haerderweg 5R M1 en M2, 8085 RJ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 5
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: Verlengde Haerderweg 5R M1 en M2, 8085 RJ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Haerderweg 5R M1 en M2, 8085 RJ Doornspijk (binnengekomen 6 oktober 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van drie grove dennen, een berk en het snoeien van een eik.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.