Verlengde Haerderweg 5R M13, 8085 RJ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 5
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
22-12-2020
Kaart behorende bij: Verlengde Haerderweg 5R M13, 8085 RJ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Verlengde Haerderweg 5R M13, 8085 RJ Doornspijk (verzonden 3 november 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk, gedurende acht maanden, bewonen van een recreatiewoning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.