Verlengde Haerderweg 5R L15, 8085 RJ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 5
Publicatiedatum
06-10-2020
Einddatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Verlengde Haerderweg 5R L15, 8085 RJ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Haerderweg 5R L15, 8085 RJ Doornspijk (binnengekomen 30 september 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van twee grove dennen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.