Verlengde Haerderweg 5R B1, 8085 RJ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 5 B
Publicatiedatum
01-06-2021
Einddatum
13-07-2021
Kaart behorende bij: Verlengde Haerderweg 5R B1, 8085 RJ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

binnengekomen 23 mei 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.