Verlengde Haerderweg 5R B1, 8085 RJ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 5 R
Publicatiedatum
31-05-2021
Einddatum
12-07-2021
Kaart behorende bij: Verlengde Haerderweg 5R B1, 8085 RJ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het verlengen van het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning.
(verzonden 31 mei 2021)

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.