Verlengde Haerderweg 4, 8085 RJ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RJ 4
Publicatiedatum
16-06-2020
Einddatum
28-07-2020
Kaart behorende bij: Verlengde Haerderweg 4, 8085 RJ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Verlengde Haerderweg 4, 8085 RJ Doornspijk (binnengekomen 10 juni 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van vier Esdoorns en vier coniferen

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.