Verleende standplaatsvergunningen voor de periode 1 april tot 1 oktober 2021 - Marieke Softijs

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081HB 29
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende standplaatsvergunningen voor de periode 1 april tot 1 oktober 2021 - Marieke Softijs Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

- Marieke Softijs, t.a.v. M. van der Linde, J.P. Broekhovenstraat 29, 8081 HB Elburg: innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs, milkshake en slush puppie op de dinsdagen van 1 april tot 1 oktober 2021 in winkelcentrum de Vrijheid.

- Marieke Softijs, t.a.v. M. van der Linde, J.P. Broekhovenstraat 29, 8081 HB Elburg: innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs, milkshake en slush puppie op de vrijdagen van 1 april tot 1 oktober 2021 bij dorpshuis “De Deel”, Oude Kerkweg 52 te Doornspijk.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem