Verleende standplaatsvergunning voor de periode november en december 2020 - B.H. Kraan

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
03-11-2020
Einddatum
15-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende standplaatsvergunning voor de periode november en december 2020 - B.H. Kraan Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

B.H. Kraan, Het Rooster 29, 7325 SJ Apeldoorn: het dagelijks (met uitzondering van kerstdagen en de zondagen) innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen in november en december 2020 op winkelcentrum ’t Harde.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem