Verleende standplaatsvergunning voor de periode 1 jan. 2021 t/m 31 dec. 2026 - A.J. Huisman

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Verleende standplaatsvergunning voor de periode 1 jan. 2021 t/m 31 dec. 2026 - A.J. Huisman Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

A.J. Huisman, Uilvlinder 1, 7543 MD Enschede: innemen van een standplaats voor de verkoop van groente en fruit op de zaterdagochtenden van 1 januari 2021 t/m 31 december 2026 op winkelcentrum ’t Harde. Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem