Verleende standplaatsvergunning Dhr J. Kroesen

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
ter informatie
Publicatiedatum
19-11-2019
Einddatum
31-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

De heer J. Kroesen: innemen van een standplaats voor de verkoop van brood, koek en banket op de dinsdagochtenden op de weekmarkt welke gehouden wordt op het parkeerterrein ’t Schootsveld aan de Zwolscheweg te Elburg.