Verleende standplaatsvergunning - De heer M. Kros

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Verleende standplaatsvergunning - De heer M. Kros

Beschrijving

De heer M. Kros: innemen van een standplaats voor de verkoop van fruit op de dinsdagochtenden op de weekmarkt welke gehouden wordt op het parkeerterrein ’t Schootsveld aan de Zwolscheweg te Elburg.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking (3 november 2020) indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

22 september 2020.