Verleende Loterijvergunning op grond van Artikel 3 van de Wet op de Kansspelen - Christelijke Muziekvereniging Excelsior Oostendorp

Type bekendmaking
loterijvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081RK 10
Publicatiedatum
23-02-2021
Einddatum
06-04-2021
Kaart behorende bij: Verleende Loterijvergunning op grond van Artikel 3 van de Wet op de Kansspelen - Christelijke Muziekvereniging Excelsior Oostendorp Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

Christelijke Muziekvereniging Excelsior Oostendorp heeft een vergunning ontvangen voor het organiseren van een verloting. De verkoop van loten vindt plaats van 22-03 t/m 24-04-2021.

De trekking vindt plaats op 24 april 2021, locatie: Oostendorperstraatweg 10A in Elburg. Verzonden: 11-02-2021.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem