Verklaring van Geen Bezwaar

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081RC 1
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Verklaring van Geen Bezwaar Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

In het kader van de Openbare Orde en Veiligheid is op 18 mei jl. een Verklaring van Geen Bezwaar uitgegeven voor het opstijgen en landen van een (voetgestarte) paramotor op het perceel hoek Broekdijk/Jukweg te Elburg. Verzonden: 20 mei 2020.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.