Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein Oude Gasfabriek te Elburg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081CE 1
Publicatiedatum
13-07-2020
Einddatum
24-08-2020
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein Oude Gasfabriek te Elburg

Beschrijving

De gemeente heeft besloten om op het parkeerterrein Oude Gasfabriek aan de zijde van de Bas Backerlaan twee parkeerplaatsen met bijbehorende laadpaal te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Bekijk de locatie. De tweede parkeerplaats zal pas daadwerkelijk worden gerealiseerd wanneer daar behoefte aan is. Deze parkeerplaats(en) mag alleen gebruikt worden door bewoners met een parkeerontheffing.

U kunt tot en met 24 augustus 2020 het verkeersbesluit raadplegen door te klikken op “verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen parkeerterrein Oude Gasfabriek”. Belanghebbenden die niet verwijtbaar geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tot en met 24 augustus 2020 in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht in Arnhem.

Wanneer u hier vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688688.

Bijlagen