Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen Nieuwstadsweg te Elburg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Publicatiedatum
23-12-2019
Einddatum
03-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

De gemeente heeft besloten aan de Nieuwstadsweg ter hoogte van huisnummer 28 twee parkeerplaatsen met bijbehorende laadpaal te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. De tweede parkeerplaats zal pas daadwerkelijk worden gerealiseerd wanneer daar behoefte aan is. Bekijk de situatietekening.

U kunt tot en met 3 februari 2020 het verkeersbesluit raadplegen door te klikken op “verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen Nieuwstadsweg”. Belanghebbenden die niet verwijtbaar geen zienswijze hebben ingediend, kunnen tot en met 3 februari 2020 in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht in Arnhem.

Wanneer u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster, telefoonnummer 0525-688688.

Bijlagen