Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van twee containers, een schaftkeet en een steiger

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085BH 75
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van twee containers, een schaftkeet en een steiger Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Van Wijnen Harderwijk B.V. de heer F. Hogeveen Deventerweg 4A 3843GD Harderwijk heeft een vergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van twee containers en een schaftkeet op de parkeerplaats opzij van Hoeckelsweg 75 in Doornspijk en een steiger op de stoep langs de kopgevel van Hoeckelsweg 53 in Doornspijk, gedurende de periode van 24 augustus 2020 t/m 1 december 2020.
Verzonden: 15 juli 2020

Bezwaar mogelijk. Zie colofon

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.