Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een hoogwerker - Aannemersbedrijf Van Wijhe B.V.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GL 21
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
22-12-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een hoogwerker - Aannemersbedrijf Van Wijhe B.V. Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aannemersbedrijf Van Wijhe B.V. Zuiderzeestraatweg West 24 K, 8085 AE Doornspijk heeft een vergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een hoogwerker ter hoogte van Noorderwalstraat 21 in Elburg. Periode: woensdag 18 november 2020 t/m woensdag 2 december 2020, waarin de daadwerkelijke werkzaamheden 5 dagen in beslag nemen. Verzonden: 4 november 2020

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met team publiekszaken via telefoonnummer 0525-688688.
Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.