Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer - Graaf Reinoldweg 38 8084JH ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084JH 38
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer - Graaf Reinoldweg 38 8084JH ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

De bewoners van de Graaf Reinoldweg 38 8084JH ’t Harde hebben een vergunning ontvangen voor het plaatsen van een afvalcontainer op de weg ter hoogte van betreffend adres gedurende de periode van woensdag 26 augustus 2020 t/m maandag 19 oktober 2020. Verzonden: 18 augustus 2020

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Vergunningverlening. Tel.: 0525-688688

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.