Vergunning verleend voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats - Van Wijnen Harderwijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LH 1
Publicatiedatum
17-11-2020
Einddatum
29-12-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats - Van Wijnen Harderwijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Van Wijnen Harderwijk heeft vergunning ontvangen voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats op de groenstrook hoek Klokbekerweg/Terbekeweg in Oostendorp gedurende de periode van 16 november t/m 23 december 2020. Verzonden: 11-11-2020.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.